Kontakt

teplota-mora.skMiloš Hajdúch - MHAS
Topoľová 31
974 01, Banská Bystrica
0904 883 694

info@teplota-mora.sk
reklama@teplota-mora.sk
admin@teplota-mora.sk
Stránky prevádzkuje:
Miloš Hajdúch - MHAS
Topoľová 31
974 01, Banská Bystrica

IČO : 43546081
www.mhas.sk
mhas@mhas.sk


Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka
2281607253/0200

Číslo účtu v elektronickom formáte:
IBAN: SK2802000000002281607253
Číslo účtu v tlačovom formáte:
IBAN: SK28 0200 0000 0022 8160 7253
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Nie sme platcom DPH!!!
späť